Nyheder

Forberedelse til Skt. Hans
 
Alle opfordres til at være opmærksom på levering af tørt og brændbart materiale til bålet, så vi får et stort og imponerende bål. Frisk afklippet hæk dur ikke – det brænder dårligt og giver en masse sort røg - såfremt man anvender hækafklip, skal det være helt tørt inden det lægges på bålet.
 
Materialerne til bålet først må leveres på bålpladsen fra d. 10. juni.***

Kom og vær med til en hyggelig

Skt. Hans aften 

Grundejerforeningen ”Jarlsminde” og ”Stavtrup Grundejerforening” inviterer traditionen tro til en hyggelig Skt. Hans aften:

Fredag d. 23. juni for enden af Jarlsmindevej fra kl. 18:00For børn                                                                                               

Der er bålplads, snobrødsdej og snobrødspinde klar til børnene kl. 18:00. Medbring evt. pølser, eller hvad I har lyst til.  Kom gerne med madkurv og spis jeres aftensmad.

For de voksne

Der kan købes fadøl, vin, vand og sodavand samt chips og slikposer i teltet.

Båltalen holdes kl. 20.00 af Lars Boie Mathiasen, byrådsmedlem fra Liberal alliance. Derefter tændes det store bål, og vi synger midsommervisen.

Kom og vær med.

Med venlig hilsen Skt. Hans-udvalget.***


Tilbagemelding fra grundejerforeningens arbejdsdag d. 7.05.2016:
 
Alt forløb som planlagt og håbet – selv vejret var med os.
 
Der var fremmødt ca. 20 voksne og børn, som alle ydede en stor indsats.
 
Arbejdsdagen startede med fælles samling til kaffe og vand omkring Karens og Christians hjemmebagte morgenbrød og alternative frugt udskæringer m.m. på terrassen Jarlsmindevej 96. 
 
Specielt var det glædelig, at der var en del nye ansigter, repræsenteret af de seneste tilflyttere med børn, som var mødt op for at hilse på nye naboer og kommende legekammerater.
 
Efter lidt socialisering omkring morgenbespisningen fordelte alle sig på de 5 arbejdsopgaver, som var meldt ud.
 
Ud over de traditionelle 3 arbejdsopgave med beskæring af buske og træer på cykelstien langs Ormslevvej, opsamling af affald i grundejerforeningens busk- og skovområder og rydning af grundejerforeningens græsplæner for div. affald og grene m.m. var der 2 specielle arbejdsopgave nemlig sløjfning af saneringsmoden sandkasse mellem nr. 120 og 122 (som beboerne på stikvejen ikke ønskede bevaret) og renovering af 4 stk. bænke hvis træværk var meget saneringsmoden.
 
Beskæringen af beplantning og træer langs cykelstien var traditionelt grundejerforeningens største udstyrsstykke (i haveredskaber og fysiske udfoldelser) og også ”lidt” arbejdskrævende.
 
Indsamlingen af affald i grundejerforeningens hegn- og skovområder, som traditionelt plejer at give 4-5 fulde affaldssække var (forureningsmæssig) en positiv overraskelse. I år er der ”kun” samlet 1 hel affaldssæk plus lidt ekstra skrald, som ikke kunne være i en affaldssæk – lad os håbe at denne tendens fortsætter.
 
På den mere hardcore-håndværksmæssige side blev den saneringsmodne sandkasse optaget og fjernet. Indsamling og renovering af de 4 bænke var i (hvert fald tidsmæssig) en lidt større opgave end ventet – så efterhånden, som ”havearbejderne” kom tilbage fra udført arbejde blev de også inddraget i skruearbejde og udbringning af renoverede bænke. En af de renoverede bænke, er efter ønske fra beboerne opsat mellem nr. 62 og 60, de 3 resterende bænke er indtil videre opsat ved grundejerforeningens bålplads, men kan efterfølgende flyttes til stikveje (i grundejerfoeningen) såfremt der er nogen, som ønsker bænke til rådighed her.
 
Efter udført dåd samledes alle til en velfortjent opsamling og indtagelse af div. mad- frugt og drikkevare på terrassen Jarlsmindevej 96.
 
Alt i alt en god arbejdsdag og en god mulighed for at hilse på og møde naboer (og legekammerater), som man måske (endnu) ikke kendte.
 
Mvh.
 
Bestyrelsen