Nyheder

Bestyrelsen inviterer til arbejdsdag

d. 17. juni kl. 10-13


Tilmelding HER

Her er en mulighed for at tale med de naboer man ellers ikke ser/taler med og lade børnene få en mulighed for at møde nogle af de potentielle legekammerater fra de ”andre” stikveje, man endnu ikke har mødt.

Vi mødes på terrassen hos Niels (nr. 96), hvor vi får rundstykker og kaffe/vand (pølsebrød til børnene), og fordeler os i teams der påtager sig følgende opgaver, som bestyrelsen efter nylig besigtigelse af grundejerforeningens arealer har identificeret. Er der grundejere, som har yderligere forslag, er man velkommen til at fremsende disse, med henblik på udførelse nu eller senere.

Aktuelle arbejdsopgaver:

1.      Beskæringsopgaver

a.     Beskæring af bevoksningen (træer og buske) langs cykelstien mod Ormslevvej

b.     Beskæring af bevoksningen (træer og buske) i kanten af skoven ned mod       

c.      Dødeådalen

d.     Beskæring af bevoksningen (træer og buske) i kanten af skoven nord for        

e.      grundejerforeningen

f.       Evt. beskæring af træer for enden af stikveje (kun på konkret opfordring af grundejere

2.     Opretning af SF-sten rundt om 2 rendestensriste på cykelsti

3.     Visuelt check af regnvandsristene i grundejerforeningens veje for evt. trærødder

4.     Indsamling af affald fra grundejerforeningens veje og grønne områder

5.     Evt. fjernelse af gyvelplanter på skråningen ned mod regnvandsbassin

6.     Evt. plantning af blomsterløg m.m. i foreningens grønne områder

NB!

Såfremt man melder sig til beskæringsopgaver, er man velkommen til at medbringe personligværktøj ellers klarer vi os med det værktøj, som er til rådighed. Specifikt efterlyses en benzindrevet hækklipper til trimning af bevoksning i skovkanterne.

Grundejerforeningen har affaldsposer og opsamlingstænger til brug for affaldsindsamling.

Evt. beplantning er på forslag af ”grønt udvalg” nedsat på sidste generalforsamling og afhænger at antallet af aktuelle tilmeldinger, som indebærer indkøb af løg frø m.m. umiddelbart inden arbejdsdagen - såfremt der er tilmeldt tilstrækkelig mange deltagere

Børn er velkomne inkl. far, mor og venner.

På baggrund af tilmeldingerne vil opgaverne på arbejdsdagen blive prioriteret dels i forhold til vigtigheden af opgavernes udførelse og antal tilmeldinger til de enkelte opgaver.

Endelig stillingtagning til bemanding og prioritering af arbejdsopgaverne laves under morgenkaffen inden arbejdsdagen påbegyndes.

Af hensyn til indkøb opfordres alle til at tilmelde sig, selvom arbejdskraft naturligvis også bydes velkommen uden forudgående tilmelding. Medlemskab af grundejerforeningen er ikke en forudsætning for deltagelse på arbejdsdagen, så øvrige familiemedlemmer og venner er velkomne.

Tilmelding på: LINK

Tilbagemelding er også muligt via sms: 41 98 99 08 eller e-mail: jarlsmindevej@gmail.com

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

***

 Forberedelse til Skt. Hans

 
Alle opfordres til at være opmærksom på levering af tørt og brændbart materiale til bålet, så vi får et stort og imponerende bål. Frisk afklippet hæk dur ikke – det brænder dårligt og giver en masse sort røg - såfremt man anvender hækafklip, skal det være helt tørt inden det lægges på bålet.
 
Materialerne til bålet må leveres på plænen ved siden af bål stedet allerede fra d. 18. maj, da spejderne sørger for at flytte det hele ca. en uge før Skt. Hans.   ***

Kom og vær med til en hyggelig

Skt. Hans aften 

Grundejerforeningen ”Jarlsminde” og ”Stavtrup Grundejerforening” inviterer traditionen tro til en hyggelig Skt. Hans aften:

Fredag d. 23. juni for enden af Jarlsmindevej fra kl. 18:00For børn                                                                                               

Der er bålplads, snobrødsdej og snobrødspinde klar til børnene kl. 18:00. Medbring evt. pølser, eller hvad I har lyst til.  Kom gerne med madkurv og spis jeres aftensmad.

For de voksne

Der kan købes fadøl, vin, vand og sodavand samt chips og slikposer i teltet.

Båltalen holdes kl. 20.00 af Lars Boie Mathiasen, byrådsmedlem fra Liberal alliance. Derefter tændes det store bål, og vi synger midsommervisen.

Kom og vær med.

Med venlig hilsen Skt. Hans-udvalget.***


Tilbagemelding fra grundejerforeningens arbejdsdag d. 7.05.2016:
 
Alt forløb som planlagt og håbet – selv vejret var med os.
 
Der var fremmødt ca. 20 voksne og børn, som alle ydede en stor indsats.
 
Arbejdsdagen startede med fælles samling til kaffe og vand omkring Karens og Christians hjemmebagte morgenbrød og alternative frugt udskæringer m.m. på terrassen Jarlsmindevej 96. 
 
Specielt var det glædelig, at der var en del nye ansigter, repræsenteret af de seneste tilflyttere med børn, som var mødt op for at hilse på nye naboer og kommende legekammerater.
 
Efter lidt socialisering omkring morgenbespisningen fordelte alle sig på de 5 arbejdsopgaver, som var meldt ud.
 
Ud over de traditionelle 3 arbejdsopgave med beskæring af buske og træer på cykelstien langs Ormslevvej, opsamling af affald i grundejerforeningens busk- og skovområder og rydning af grundejerforeningens græsplæner for div. affald og grene m.m. var der 2 specielle arbejdsopgave nemlig sløjfning af saneringsmoden sandkasse mellem nr. 120 og 122 (som beboerne på stikvejen ikke ønskede bevaret) og renovering af 4 stk. bænke hvis træværk var meget saneringsmoden.
 
Beskæringen af beplantning og træer langs cykelstien var traditionelt grundejerforeningens største udstyrsstykke (i haveredskaber og fysiske udfoldelser) og også ”lidt” arbejdskrævende.
 
Indsamlingen af affald i grundejerforeningens hegn- og skovområder, som traditionelt plejer at give 4-5 fulde affaldssække var (forureningsmæssig) en positiv overraskelse. I år er der ”kun” samlet 1 hel affaldssæk plus lidt ekstra skrald, som ikke kunne være i en affaldssæk – lad os håbe at denne tendens fortsætter.
 
På den mere hardcore-håndværksmæssige side blev den saneringsmodne sandkasse optaget og fjernet. Indsamling og renovering af de 4 bænke var i (hvert fald tidsmæssig) en lidt større opgave end ventet – så efterhånden, som ”havearbejderne” kom tilbage fra udført arbejde blev de også inddraget i skruearbejde og udbringning af renoverede bænke. En af de renoverede bænke, er efter ønske fra beboerne opsat mellem nr. 62 og 60, de 3 resterende bænke er indtil videre opsat ved grundejerforeningens bålplads, men kan efterfølgende flyttes til stikveje (i grundejerfoeningen) såfremt der er nogen, som ønsker bænke til rådighed her.
 
Efter udført dåd samledes alle til en velfortjent opsamling og indtagelse af div. mad- frugt og drikkevare på terrassen Jarlsmindevej 96.
 
Alt i alt en god arbejdsdag og en god mulighed for at hilse på og møde naboer (og legekammerater), som man måske (endnu) ikke kendte.
 
Mvh.
 
Bestyrelsen